Svenska kyrkans API Portal

Platser

Platser som används för Svenska kyrkans verksamhet.

Notera att det endast är version 4 som får uppdateringar av platser. Version 3 är i ett fryst läge och kommer att stängas ned.