Svenska kyrkans API Portal

För att göra det så enkelt som möjligt att komma igång att använda Svenska kyrkans api:er finns det ett projekt publicerat på GitHub. Det kommer ni åt här: https://github.com/svenskakyrkan/getting-started-guide.

Projektet förklarar:

  • Hur du genererar en API nyckel att använda för dina anrop i API-Portalen.
  • Hur du hanterar dina tjänster.
  • Hur du hanterar din användarprofil.
  • Hur du gör anrop mot platser API för att hämta platser där Svenska kyrkan bedriver verksamhet.
  • Hur du bygger projektet.
  • Hur du kör applikationen.

Projektet använder sig av ett av Svenska kyrkans API:er, platser, för att hämta sommarkyrkor (http://www.svenskakyrkan.se/sommarkyrkan). Dessa paketeras sedan i form av en Android applikation där kyrkorna presenteras på en karta.

Detta är endast en exempelapplikation. Genom att kombinera flera av Svenska kyrkans tjänster eller andra tjänster kan fler typer av tjänster utvecklas.