Svenska kyrkans API Portal

UnitAPI

Detta API publicerar information om de enheter och projekt som kan vara kopplade till webbsidor, kalenderhändelser, platser etc. Detta är inte samma sak som alla kyrkans enheter, utan endast de som är kopplingsbara för dessa syften.