Svenska kyrkans API Portal

Församlingssök

Ger information om en församling givet en adress.