Svenska kyrkans API Portal

Kyrkobyggnadsregistret

KBR API har två olika resurser:

Byggnader Två typer av byggnader finns i KBR: Kyrkor och Övriga byggnader. Det som skiljer typerna åt är antalet fält som returneras i svaret från KBR API. Kyrkor innehåller alla fält som Övriga byggnader gör plus ett antal extrafält. Byggnader kan byta typ mellan Kyrkor och Övriga byggnader (via ändringar i KBR). Detta är anledningen till att båda typerna efterfrågas via samma sökväg (/byggnader).

Begravningsplatser Saknar vidare indelning, samma fältuppsättning returneras för alla objekt.