Svenska kyrkans API Portal

Calendar Search (deprecated)

Vänligen använd den nya lösningen CalendarAPI istället.

Den nya lösningen finns på: https://svk-apim-prod.developer.azure-api.net/product#product=calendarapi